กลับไปที่: กระบอกลม
(Air Cylinder)

"TADA" กระบอกลม รุ่น SDA-S 40x60 Bore 40, Stroke 60 ( รุ่นมีแม่เหล็กในตัว ) ( Compact Cylinder SDA-S Series )

สั่งพิมพ์อีเมล
รายละเอียด

"TADA" กระบอกลม SDA-S Series
( Compact Cylinder SDA-S Series )

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปแบบและแพ็คเกจของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิต รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ กรุณาตรวจเช็คก่อนสั่งซื้อสินค้า
บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.